วิธีชำระเงินและแจ้งชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน

การแจ้งโอนเงิน

* กรอกข้อมูลแจ้งโอนเงินตามแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินให้ครบถ้วน
* หรือ โทรแจ้งโอนเงินได้ที่ :: โทร. 081-6890398 LINE ID : mywebdesign
* กรุณาล็อกอินเพื่อแจ้งโอนเงิน

หมายเลขบัญชีชำระค่าบริการ

+ ธ.ไทยพาณิชย์ นายวชิระ ดัชถุยาวัตร 899-2-21493-3 ออมทรัพท์
+ ธ.กสิกรไทย นายวชิระ ดัชถุยาวัตร 333-2-17439-7 ออมทรัพท์
* Domain Name
* ธนาคารที่โอนเงิน
* ชื่อ-นามสกุล
* อีเมล์
* เบอร์โทรติดต่อ
* ยอดเงินที่โอน
วันที่โอน
เวลาที่โอนเงิน
:  น.
แนบหลังฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
หมายเหตุ